Inca Medicijn Spiraal

Het Inca Medicijn Spiraal is een training die grotendeels gebaseerd is op de eeuwenoude wijsheid van de afstammelingen van de Inca’s.
Dit medicijnspiraal gaat over het viervoudige pad van wijsheid, kracht, mededogen en liefde.
Het Inca Medicijn Spiraal (voorheen Medicinewheel) is een krachtige training voor persoonlijke groei en heling van ieder die deelneemt en wordt begeleid door Claasje Kos en Henny Silvius (Inca sjamanen-Pampamesayoq)
Deze jaartraining (4 weekenden) is een reis van het hoofd naar het hart door de vier windrichtingen om tot jouw authentieke Zelf te komen. Het is een ontdekkingstocht naar jouw innerlijke wijsheid, kracht en liefde. De reis van de verwonde held naar de vreedzame krijger.

Wanneer je het pad van de vreedzame krijger hebt ontdekt, heb je geen vijanden meer. Wanneer je  het pad van visie hebt ontdekt houd je op om het kleed van de toekomst te weven met versleten en oude draden van het verleden.

Je leeft zoals de Qero sjamaan zegt in Ayni (wederkerigheid) met de wereld. Je neemt vanuit liefde (munay), wijsheid (yachay) in het Nu de juiste actie (llankay).

Initiaties
In elke windrichting ontvang je de initiaties, die je verbinden met de medicijnmannen en vrouwen door de eeuwen heen, die zorg dragen voor de heling van mens en de aarde. Zo neem jij jouw plaats in deze cirkel in. Ook bouw je een mesa (medicijnbundel) op.

De vier windrichtingen
De vier windrichtingen spelen in deze workshop een grote rol.
Elke richting heeft een specifiek thema.

 • Het Zuiden
  In het Zuiden begin je de reis als de verwonde held. Hier laat jij het verleden los, zoals de slang zijn vel afgooit in zijn geheel. De verwondingen worden waar mogelijk geheeld waarna de verwondingen en het trauma bronnen worden van kracht en mededogen.
 • Het Westen
  Het Westen is het pad van de vreedzame krijger. Hier leer je voorbij jouw angsten en boosheid te gaan. Angst leeft in de toekomst en de grootste angst, is de angst voor de dood. Je neemt de houding aan van de vreedzame krijger die geen vijanden heeft in dit leven en het volgende. Je wordt vrede.
 • Het Noorden
  Het pad van het Noorden is niet alleen de kennis te herroepen die onze voorouders hebben verkregen, het is buiten de tijd in de oneindigheid stappen. Jij beantwoordt de roep van Spirit en stapt op jouw epische reis. Je leert het geheim dat niet verteld kan worden, maar alleen kan worden ervaren. Je heelt je voorouderlijnen zodat trauma’s niet meer doorgegeven zullen worden.
 • Het Oosten
  Het pad van de visionair en deze richting maakt de cirkel rond. Je leert hier je visie te ontwikkelen om een wereld van harmonie, balans en vrede te scheppen. Je leert – how to dream the world into being – en hoe door energie en visie, verandering wordt gemanifesteerd. Het benadrukt het mogelijke, niet het waarschijnlijke. Hier nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor wie wij zullen worden.

In deze training leer je o.a. om zware energie te transformeren in lichte energie, je leert te werken met een zandtekening, hoe je een vuurceremonie houdt, karmische en genetische patronen te doorbreken, trance reizen voor soul- en destiny retrieval en nog veel meer.

Jaartraining
De training van het Inca Medicijn Spiraal bestaat uit 4 weekenden.
De bijeenkomst vindt elke keer plaats met  tussenpozen van ca. 3 maanden. Dit om voldoende tijd  te schenken aan de integratie en het proces van transformatie.
Deelname aan de training geschiedt vanuit de toewijding om het hele Inca Medicijn Spiraal te doorlopen.
Het is om verschillende redenen raadzaam dat elke deelnemer blijft overnachten, er zullen ook ’s avonds activiteiten plaatsvinden en daarnaast om de eenheid van de energie en de groep te behouden.

 

  

Jaartraining o.l.v.: Claasje Kos & Henny Silvius (Inca Sjamanen-Pampamisayok)
Kosten per weekend. incl. programma, initiaties, overnachtingen en maaltijden: € 390.
Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, 9081 LK Lekkum
T.: 058-7851185
Aanmelden  via E-mail: sjamanismefriesland@hotmail.com