Labyrint

Labyrinth

De weg naar binnen
Het labyrint is een oeroud universeel symbool voor de zoektocht naar antwoorden op (levens-)vragen of naar stilte, rust en wijsheid. Het labyrint is een metafoor voor het levenspad en voor transformatie. Er zijn verschillende vormen die gebruikt worden. Kenmerkend is dat er altijd een pad is dat via wendingen naar het centrum loopt en weer terug. Via de weg naar binnen, de weg naar buiten weer vinden. Niet te verwarren met een doolhof. In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. De ‘gang’ door het labyrint kent drie delen. De heenreis, symbool voor loslaten. Het centrum, symbool voor ontvangen. De terugtocht, symbool voor het integreren van inzichten.

Het lopen
Een labyrint kan je op verschillende manieren lopen. Bijvoorbeeld met een vraag, een intentie, in stilte als loopmeditatie, om te gedenken of te eren, alleen of met een groep, als ritueel of om jezelf ‘uit de knoop te lopen’.
Hoe dan ook, het lopen van een labyrint is een krachtige manier om in stilte en rust je eigen antwoorden te vinden, te helen en te transformeren. De cadans van het lopen zorgt voor een positieve wisselwerking tussen lichaam en geest.

Er is een labyrint in aanleg bij Centrum Pacha Mama. We zoeken nog hoeders voor die plek.